top of page

Infekční laryngotracheitida psů (ILTP)Infekční laryngotracheitida psů (ILTP), aneb podzim je tu.


S příchodem změny počasí, počátkem podzimu, se setkáváme s početnějším výskytem onemocnění dýchacích cest – většinou se jedná o infekční laryngotracheitidu psů.


Laicky označováno jako psincový kašel (lidový název vychází z názvu nejčastějšího výskytu - v místech s vyšší koncentrací psů – např. psí hotely, útulky, cvičiště aj., kde se Váš pes může snadno a rychle nakazit přímým kontaktem nos na nos anebo kapénkovou infekcí, jako to bývá u lidí)


NB. nepleťme si však "psincový kašel" se "psinkou"! Jsou to dvě různá onemocnění!


Typické příznaky ILTP?


Z počátku se projevuje suchým, až záchvatovitým, dráždivým kašlem, kdy si mnoho majitelů myslí, že jejich psí kamarád spolkl nějaký cizí předmět, kost, hračku a nemůže ji vydávit… často je tento jev spojen s dávením a vykašláváním bílé, husté pěny. Tento příznak bývá dáván do spojitosti s vyšší námahou, kolísajícími teplotami anebo stlačením průdušnice – třeba při venčení, když pes zabere za obojek/vodítko anebo pří klinickém vyšetření u veterináře, kdy je po manuální stimulaci průdušnice "kašlací reflex" vyhodnocen jako pozitivní. To vše nasvědčuje zánětu v horních dýchacích cestách.


V některých případech se tento stav může překlenout až v zánět dolních cest dýchacích, kdy jsou postiženy plíce, potažmo průdušky. V tomto případě se kašel často mění ze suchého na vlhký, s výhozem či bez, výtokem z nosu, pozorujeme stížené dýchání a zvýšenou tělesnou teplotu.


Co způsobuje ILTP?


Psincový kašel způsobuje hlavně virus parainfluenzy typu 2 a adenovirus typu 2 ,(kteří se rychle množí na sliznicích dýchacích cest), společně s bakteriální infekcí (nejčastěji Bordetella bronchiseptica, dále Pasteurella, Pseudomonáda, Streptokok, Klebsiella aj.).


Bakteriální infekce horních cest dýchacích může být primární příčinou ILP, avšak většinou je to souhra již zmíněných virů a bakterií.


Jak přistupovat k pacientovi, jak diagnostikovat?


Zkušený veterinární lékař rozezná typický psincový kašel klinickým vyšetřením, většinou se další laboratorní čí zobrazovací diagnostika neprovádí. Pokud však příznaky neustupují, nebo nasvědčují již onemocnění dolních cest dýchacích, anebo jsou typické pro jiný zdravotní problém, např. onemocnění srdce, kolaps průdušnice aj., je indikován RTG hrudníku, příp. mikrobiologický a krevní rozbor.


Jak léčit ILTP?


Pokud se nejedná o imunitně slabého jedince (štěňata, psi v léčbě, geriatrika – starého pejska), většinou příznaky odezní v průběhu několika dní až 2 týdnů, kdy je ale dobré v indikovaných případech podávat antitusika (proti suchému kašli) či expectorancia (pro rozpuštění a usnadnění vykašlání hlenu). Vždy konzultujte v veterinářem! Ne všechny volně prodejné léky pro lidi jsou vhodné pro psy a taktéž ne vždy laik odhadne dobu potřebnou/bezpečnou k podávání jednotlivých léčiv.

V závažnějších případech jsou pak předepisována antibiotika aj. léčiva potřebná k co nejrychlejšímu uzdravení psího pacienta.


Jak Vašeho psa chránit?


Nejúčinnější ochranou je pravidelné očkování (existuje v injekční formě anebo ve formě vakcíny ´´do nosu´´). Očkuje se celoročně, a i když je podzim/jaro pro šíření tohoto onemocnění velmi typické, původci jsou aktivní v průběhu celého ročního období.


Doporučené
Poslední články
Kategorie
bottom of page