top of page

Není CT jako CT a není MRI jako MRIV tomto článku se budeme věnovat srovnávání různých zobrazovacích technologií, požívaných v současné době ve veterinární medicíně v České republice, při CT a MRI vyšetření. Zjednodušeně řečeno není CT jako CT a není MRI jako MRI.


V České republice jsou pro vyšetření zvířat magnetickou resonancí k dispozici dva typy přístrojů. Silné elektromagnety se silou pole 1,5Tesla a mnohem slabší přístroje takzvané "low field" permanentní magnety se silou pole 0,2-0,35T. Rozdíl je především v kvalitě obrazu a protože se jedná o zobrazovací metodu je tento rozdíl klíčový. Dalším rozdílem je velikost zobrazované oblasti. Ta je u silnějších 1,5T přístrojů více než dvojnásobná. Poslední rozdíl je v délce vyšetření. 1,5 T přístroje umožní standardní vyšetření do 30 minut, slabší 0,2T přístroje vyžadují k vyšetření obvykle dvě hodiny. Z toho plyne i větší zátěž pro pacienty v celkové anestezii. Důvodem pro pořízení slabší technologie je cena přístroje, která se i tak pohybuje v milionech korun. Cena 1,5T technologie ee pak pohybuje v desítkách milionů. Dalším důvodem k pořízení slabšího přístroje je minimální spotřeba elektřiny ve srovnání s heliem chlazeným 1,5T přístrojem, jehož provoz ročně přijde na více než milion Kč. Možná ještě podstatnější jsou vysoké náklady na servisní zajištění. Vysoké náklady jsou však vyváženy vysokou kvalitou obrazu, ve srovnání se slabší technologií a proto je dnes naprostá většina přístrojů používaných v humánní medicíně 1,5T technologie.


Oba obrázky ukazují srovnání kvality obrazu 1,5T a 0,2T přístroje


Na našem pracovišti VetPark v Neratovicích používáme 1,5T přístroj GE Signa HDxi, který dokáže v nejkratším možném čase zhotovit studii celé páteře i u větších pacientů a to ve vynikající kvalitě. Dokáže zhotovit studie břišní dutiny bez pohybového artefaktu způsobného dýcháním a to díky dechovému triggeringu (přístroj registruje dechovou aktivitu a snímání provádí synchronizovaně). Podobně dokáže pořídit studii srdce. Tento přístroj je aktuálně nejvýkonnějším MR systémem pro veterinární použití v ČR.


Kromě samotného přístroje je vyšetřovna vybavena MR kompatibilní inhalační anestezií, která neruší provoz přístroje a MR kompatibilním monitorem životních funkcí, který přenáší data bezdrátově z vyšetřovny do ovládací místnosti a MR kompatibilním dávkovačem kontrastní látky.


Napojení pacienta na monitor životních funkcí a inhalační anestezii při MRI vyšetření

Pacient je při MRI vyšetření páteře "obložen" snímací cívkou

Vyšetření páteře 92kg psa

Čekárna MR vyšetřovny

Vyšetření páteře při onemocnění meziobratlové ploténky

Kvalitní MRI obraz hlavy, řez v sagitální rovině, pacient s low grade gliomem

Kvalitní MRI obraz hlavy, řez v mediální rovině, pacient s low grade gliomem

MRI studie páteře pacienta s výhřezem meziobratlové ploténky

Vyšetření páteře francouzkého buldočka


Také mezi přístroji k CT (počítačové tomografii) vyšetření jsou podstatné rozdíly. CT přístroje využívané ve veterinární medicíně jsou dvojího druhu: takzvané veterinární CT, někdy pod názvem ConeBeam přístroje, které jsou na bázi panoramatického zubního rentgenu a pak plnohodnotné spirální CT, tak jak je známe v medicíně určené lidem.Liší se extrémně indikacemi i kvalitou obrazu. Zatímco standardní přístroje pořídí záznam celého lidského těla v řádu několika desítek vteřin, respektive naskenují válec o průměru 50 cm a výšce do 160cm. Cone Beam technologie naskenují váleček o podstavě 20 cm a výšce 13 cm, poté je možno posunou stůl s vyšetřovaným pacientem a naskenovat další váleček. Složením těchto fragmentů, lez pokračovat až do délky maximálně 75cm. Doba takového vyšetření je v řádu několika minut. Pomocí Conebeam CT tedy nelze vyšetřit velká plemena psů a také kvalita záznamu zvláště u měkkých tkání je ve srovnání se standardním CT nízká.Zcela zásadní nevýhodou je omezená možnost použití kontrastní látky, ta se po aplikaci z těla vylučuje v řádu vteřin a proto je rychlost a výkon zařízení pro CT vyšetření tak podstatný. Výhodou Conebeam je naopak nižší dávka rentgenového záření a dobré rozlišení detailů kostní tkáně. Hlavním důvodem pro jeho koupi do veterinární kliniky bývá nižší pořizovací cena přístroje, menší nároky na velikost místnosti a její odstínění proti rentgenovému záření a nízké nároky na elektrický jistič. Zatímco Conebean se zapojuje do běžné zásuvky, standardní velké CT vyžaduje složitější elektroinstalaci s jištěním 3x80A. Výhodou standardního počítačového tomografu je možnost zhotovit veškerá potřebná vyšetření ve vysoké kvalitě. Z toho důvodu jsou v humánní medicíně používány výhradně standardní spirální CT a Conebean přístoje se jako náhrada k CT vyšetření nepoužívají. Těžiště jejich použití je v humánní stomatologii.


Na našem pracovišti v Neratovicích aktuálně používáme přístroj Siemens Sensation64 Cardio. Je to aktuálně nejvýkonnější veterinární CT v ČR. Tato technologie umožnuje naskenovat celé tělo během několika vteřin bez pohybového artefaktu, způsobeného dýcháním nebo srdeční akcí, nejen malou výseč v omezené kvalitě jako Conebeam systémy. Dále používáme na klinice v Brandýse n. L. CT Siemens Emotion Duo, se kterým lze pohodlně zhotovit většinu studií včetně kontrastních. Na klinice v Brně používáme obdobný systém od firmy GE.

Comments


Doporučené
Poslední články
Kategorie
bottom of page